​Zde vám chci představit umělce, kteří se mnou úspěšně spolupracují delší dobu a já jsem pyšná, že je mohu zastupovat. Kladu důraz na aktivitu a snažím se aby lidé, se kterými spolupracuji, se ve své tvorbě posouvali a bylo o nich slyšet.

​Šimon Dub experimentuje s mnoha styly. Nebojí se ani kombinované techniky, tou dál objevuje možnosti své tvorby. Šimonovi expresivní malby se hluboce dotýkají otázky identity jedince v současné společnosti. Tvorba symbolicky představuje vnitřní světy lidí, které jsou ovlivněny diktátem dnešní uspěchané doby s neustálým tlakem na výkon.

​Malířka, streetová umělkyně a módní návrhářka žijící a tvořící v Praze. Významná představitelka moderního recyklovaného pop-artu. Inspiraci umělkyně často nachází všude kolem sebe, zejména městská kultura je jí blízká, prostoupená vizuálními projevy a imaginací. Za pseudonymem Wona Wena se skrývá mnoho osob a charakterů, které se plíživě ukrývají v tvorbě, a tím vytvářejí ojedinělé umělčino prostředí.

​Ve své tvorbě zkoumá témata týkající se fungování lidské mysli, působení času a dalších vnějších faktorů na psychiku člověka. Výstupy svých analýz následně převádí do figurativní malby, kde ženská figura představuje manifestaci lidské mysli. Zároveň Petr často využívá faktor náhody, který je nedílnou součástí jeho experimentálního přístupu k tématu i médiu. Samotný proces tvorby je pro Petra spíše dialogem mezi umělcem a vznikajícím dílem.

​Pražská výtvarnice, která tvoří své obrazy potmě. Po Lauderově židovské škole vystudovala knihkupectví a odešla z domova ve svých 17 letech. Žila na pražském Žižkově a živila se jako pomocný personál ve Státní Opeře Praha a jako zpěvačka klubových hudebních skupin. Po nocích začíná tvořit svá první díla. Často kreslí obrázky každodenních věcí týkajících se zvláště lásky, vztahů, erotiky a emocí z nich pramenících. Dívá se na ně svým pohledem, s vlastními pocity a bez ohledu na jakékoli konvence. Většinu času, kdy tvoří své obrazy, je noc a mnoho jejích děl se také fascinací noční oblohou zabývá. V současné době probíhá paralelně výstava obrazů "Po nocích" v českobudějovické Galerii 1.

​Holka, co se rozhodla žít jinak. Z minuty na minutu přehodnotila svůj život a působení v ČR. Vytváří v rámci svého designu spousta kreativních a užitečných věcí. V Praze spolupracuje se Sřelákem, kde můžete vidět její obrovské mandaly na střechách barů či design různých výloh jako např. Spirit Beads. Má nadání, že pomaluje vše, co ji přijde pod ruku, ať už je to kus dřeva, starý surfboard, skateboard nebo jakákoli zeď (třeba baráku). Zkusme to taky, podle Petry je to dost osvěžující😉

​Můžeme ho nazvat tzv. „Nočním umělcem“. Po nocích velmi rád vytváří své obrazy, které reflektují jeho myšlenky či věci které potřebuje malbou vyjádřit. Jeho zaměření vychází z abstrakce přes krajinky až do futuristických představ. Nebojí se rozbít formu kdejaké iluze. Ľudovít se učil pracovat s netradičními materiály a techniky, nicméně se v poslední době věnuje výhradně olejomalbě. 

​Komiksový a pop-artový malíř a kreslíř, zaměřující se především na vyjádření témat pomocí ženských postav. Spoluzakladatel sdíleného ateliéru a galerie Meet Art, vystupující pod pseudonymem mátový vlk.

Tvoří svůj imaginární svět, který mnohdy propojuje i se zdánlivě nespojitelnými představami. Anna se snaží do svých ilustrací dostat humor, nadsázku i trochu ironie.

Umělec z New Yorku, který se zabývá propojování různých druhů umění a medií. Jeho práce je insirovaná nekonečnou kontinuitou a transparentností času v kontrastu s obvyklými pozorovatelnými pohyby. Jeho umění je procítěno s cílem dosáhnout jisté formy zábavy a krásy. Prolínání barev a chaosu definuje energii každého obrazu. Variace volně náhodných abstraktních symbolů různě se překrývajích, vytvářejí pozoruhodné vrstvy, které jsou pro jeho práci typické.

Umělec pocházející z Českého Těšína, který ve své tvorbě zachycuje konstruktivní linií obrazců, které na první pohled, se nám zdají spíše jen geometrií, nicméně můžeme vidět postupně rozvíjející se témata. Inspiraci nachází v architektuře, kterou následně propojuje s krajinou. Umělec využívá zejména akrylových barev, které dodávají jeho dílům jistou autenticitu.

By MrkCdlnsk - ToraxØne media

Made with Mobirise web theme